ماهواره اختصاصی داخلی برنامه ۹۰ ekhtesasi

ماهواره: اختصاصی داخلی برنامه ۹۰ ekhtesasi dakheli barname –

گت بلاگز اخبار اجتماعی تامین 42 درصد از منابع مالی با وام ، اداره شهر با استقراض در دوره قالیباف

نایب مدیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام بررسی اوضاع مالی شهرداری در شش ماهه نخست سال 96 گفت: 42 درصد از منابع مالی شش ماهه

تامین 42 درصد از منابع مالی با وام ، اداره شهر با استقراض در دوره قالیباف

اداره شهر با استقراض در دوره قالیباف/تامین 42 درصد از منابع مالی با وام

عبارات مهم : ایران

نایب مدیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام بررسی اوضاع مالی شهرداری در شش ماهه نخست سال 96 گفت: 42 درصد از منابع مالی شش ماهه اول سال گذشته از وام تامین شده است هست.

به گزارش ایسنا، حسن رسولی امروز در جلسه علنی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با ارائه گزارش حساب های درآمد و هزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط به شش ماه نخست سال گذشته، گفت: شورای شهر پنجم و شهردار منتخب از شهریور ماه کار خود را شروع کردند و بخش عمده این گزارش یعنی پنج ماه اول سال مربوط به عملکرد شهردار قبلی است.

وی با بیان اینکه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین منابع تا 89 هزار و 500 میلیارد ریال اقدام کند و به همین میزان نیز مصارف خود را تنظیم و تعادلی بین منابع و مصارف ایجاد کند، گفت: ولی در شش ماهه نخست 96 شهرداری توانست با تحقق 73 درصد منابع مبلغ 65 هزار و 670 میلیارد ریال را کسب و مبلغ 79 هزار و 262 میلیارد ریال هزینه کند.

تامین 42 درصد از منابع مالی با وام ، اداره شهر با استقراض در دوره قالیباف

وی با بیان اینکه تحقق 73 درصدی منابع و 89 درصدی مصارف نشان می دهد که شهرداری آنچنان که باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه تلاش نکرده و این روند در 12 سال گذشته بر منابع و مصارف شهرداری حاکم بوده هست، گفت: در بخش عملکرد منابع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در شش ماهه اول سال گذشته با کسری عملکردی 23 هزار و 824 میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده است که عمده این کسری مربوط به بخش درآمدها است.

به گفته وی، در حالیکه شهرداری مکلف به تامین 39 درصد منابع از این محل بود، شاهدیم که تنها توانسته مبلغ 14 هزار و 841 میلیارد ریال معادل 23 درصد از منابع شش ماهه نخست خود را از محل درآمدها تامین کنند و ما با کسری عملکرد 17 درصدی در این بخش مواجه بودیم.

نایب مدیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام بررسی اوضاع مالی شهرداری در شش ماهه نخست سال 96 گفت: 42 درصد از منابع مالی شش ماهه

نایب مدیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمدتا مبتنی بر عوض کردن کاربری، تراکم فروشی، فروش اموال و املاک شهرداری است شاهد عملکرد 25 هزار و 547 میلیارد ریالی هستیم که نسبت به مصوب شورا با کسری هشت درصدی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در بخش منابع حاصل از دارایی های مالی شاهد وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی هستیم، گفت: 42 درصد از منابع شش ماهه نخست در اداره شهر و شهرداری از این محل تامین شده است و شهرداری روند غیرقابل انکاری از اداره شهر مبتنی بر استقراض را ثبت کرده و عملکرد 28 هزار میلیارد ریالی ثبت شده است در شش ماهه نخست سال گذشته سند غیرقابل انکاری بر این مسئله است.

وی با اشاره به عملکرد هزینه ای شهرداری در شش ماه اول سال 96 گفت: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در این بخش با کسری عملکردی 10 هزار میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب مواجه است که عمده این کسری به بخش تملک دارایی های سرمایه ای یعنی پروژه ها و هزینه های توسعه شهر هست. در حالیکه شهرداری مکلف به هزینه 44 درصد منابع در این محل بود شاهدیم که تنها مبلغ حدود 22 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 29 درصد از منابع را در بخش تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کرده و با کسری عملکرد 15 درصدی در این بخش مواجه هستیم که این نشان می دهد شهرداری جهت اداره شهر و شهرداری دست به استقراض زده و مسئله مهم این است که این استقراض هم در مسیر توسعه شهر مصرف نشده است.

تامین 42 درصد از منابع مالی با وام ، اداره شهر با استقراض در دوره قالیباف

خزانه دار شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در بخش مصارف هزینه ای که عمدتا به نگهداشت شهر، حقوق و هزینه های اجتناب ناپذیر تخصیص داده شده است می یابد شاهد آن هستیم که 38 درصد کل مصارف شهرداری در شش ماه اول سال 96 را از آن خود کرده است.

وی با بیان اینکه با یک حساب سرانگشتی در بخش مصارف تملک دارایی های سرمایه ای در می یابیم که مدیران وقت شهرداری جهت توسعه و عمران شهر حدود 6900 میلیارد ریال کمتر از هزینه های جاری خرج کرده اند، گفت: این اعداد روشنگر حقایق تلخی است که ماه های نهایی دوره فعالیت مدیران پیشین شهرداری در سال 96 را روایت می کند.

نایب مدیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام بررسی اوضاع مالی شهرداری در شش ماهه نخست سال 96 گفت: 42 درصد از منابع مالی شش ماهه

رسولی با بیان اینکه در بخش مصارف تملک دارائی های مالی یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد 26هزار و709 میلیارد ریالی بوده ایم، تاکید کرد: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 89 هزار500 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، ولی در شش ماهه نخست سال 1396 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران توانست با تحقق 73 درصد منابع، مبلغ 65.676 میلیارد ریال را تحصیل و مبلغ 79.262 میلیارد ریال هزینه کند.

وی ادامه داد: تحقق 73 درصد منابع و 89 درصد مصارف بودجه مصوب نشانگر آن است که شهرداری در شش ماهه نخست مسیر مبتنی بر تعادل و انظباط مالی و بودجه ای طی نکرده هست، بر همین اساس ما در تفاضل منابع و مصارف شش ماهه شاهد 13 هزار و 586 میلیارد اختلاف مصارف مازاد بر منابع هستیم و این مازاد مصارف ثبت شده است نسبت به منابع در حالی رخ داده است که شهرداری در شش ماهه نخست 42 درصد منابع یعنی معادل 27هزار و 550 میلیارد ریال از محل منابع حاصل از دارائی های مالی ( وام و…) تامین شده است بوده است.

تامین 42 درصد از منابع مالی با وام ، اداره شهر با استقراض در دوره قالیباف

رسولی ابراز امیدواری کرد روند گزارش دهی حسابهای درآمد و هزینه شهرداری که برابر قانون شروع شده است است زمینه های انضباط مالی و حاکم شدن قانون بر رویکردهای مالی و معاملاتی شهرداری را تقویت کند و شهروندان را از روند مالی شهری و آنچه در بخش مالی شهرداری می گذرد آگاه سازد و این آگاهی زمینه ساز پرسشگری و تقویت نظارت شهروندان بر شهرداری را فراهم سازد.

وی گفت: اصحاب رسانه، نخبگان و صاحب نظران را به بررسی روند شش ماهه نخست سال 1396 با دوره عملکرد شورای پنجم و شهردار منتخبمان جناب آقای دکتر نجفی دعوت می کنم تا از طریق مقایسه گزارشات نسبت به روشنگری و براق سازی روندی که شروع شده است و استمرار آن کمک کنند.

وی گفت: در دوره مدیریت آقای نجفی چهار گزارش درآمد هزینه را به سمع و نظر شهروندان رسانده ایم که بررسی این روند با عملکرد شورای چهارم نیز می تواند مبین و روشنگر بسیاری از پرسشها باشد.

واژه های کلیدی: ایران | منابع | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz