ماهواره اختصاصی داخلی برنامه ۹۰ ekhtesasi

ماهواره: اختصاصی داخلی برنامه ۹۰ ekhtesasi dakheli barname –

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۷ درصد رسید

به گزارش مهر، بانک مرکزی گزارش تورم تولیدکننده در تیرماه را اعلام کرد. بر این اساس شاخص بهای تولید کننده ۷ درصد زیاد کردن یافت شاخص بهای تولیدکننده در کشور عزیز

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۷ درصد رسید

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۷ درصد رسید

عبارات مهم : ایران

بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت تورم شاخص بهای تولید کننده به ۷ درصد رسید

به گزارش مهر، بانک مرکزی گزارش تورم تولیدکننده در تیرماه را اعلام کرد. بر این اساس شاخص بهای تولید کننده ۷ درصد زیاد کردن یافت شاخص بهای تولیدکننده در کشور عزیزمان ایران در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۵ به میزان ۷ درصد زیاد کردن یافت.

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۷ درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در کشور عزیزمان ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در تیر ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۹ درصد زیاد کردن نشان می دهد.

این شاخص در تیرماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۳۹.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد زیاد کردن داشته است

به گزارش مهر، بانک مرکزی گزارش تورم تولیدکننده در تیرماه را اعلام کرد. بر این اساس شاخص بهای تولید کننده ۷ درصد زیاد کردن یافت شاخص بهای تولیدکننده در کشور عزیز

واژه های کلیدی: ایران | مرکزی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz